Onze medewerkers

Logopediepraktijk Breda West heeft vier medewerkers-logopedisten: 

logopedie_10052011_03.jpg

Anick van Oeffelen

Opleiding Logopedie en Foniatrie afgerond in 1986 aan de Hogeschool Zuyd.
Heeft Logopediepraktijk Breda West opgericht in 1986 (en sindsdien hier werkzaam).
Werkzaam van 1986 tot 1996 op "De Spreekhoorn", school voor Speciaal Onderwijs voor kinderen met een auditieve- en /of communicatieve beperking.
Specialisme: Eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen, Oro-MyoFunctionele Therapie (OMFT).
Affiniteit: Begeleiding van kinderen met syndromen. Begeleiding van kinderen met selectief mutisme. Begeleiding van kinderen met auditieve-, fonologische-, fonetische- en/of taalproblematiek. Begeleiding van slechthorenden.

logopediepraktijk breda west_03.jpg

Kristel van Oosterhout-Vergouwen

Opleiding Logopedie afgerond in 1998 aan de Fontys Hogeschool Eindhoven.
Werkzaam geweest op een school voor speciaal onderwijs voor ZMOK-MLK te Dordrecht. Sinds 1998 werkzaam bij Logopediepraktijk Breda West.
Specialisme: Dyslexie, Behandeling van fonologische stoornissen. 
Affiniteit: Begeleiding van jonge kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblematiek. Begeleiding van volwassenen met stemproblematiek.  

 

 

 logopediepraktijk breda west_04.jpg Joyce van Hoek

Opleiding Logopedie en Foniatrie afgerond in 2005 aan de Fontys Hogeschool Eindhoven.
Sinds 2005 werkzaam bij Logopediepraktijk Breda West.
Specialisme: Oro-MyoFunctionele Therapie (OMFT), fonologie.
Affiniteit: Begeleiding van kinderen  en volwassenen met fonologische-, fonetische- en/of taalproblematiek. Begeleiding van volwassenen met stemproblematiek.