Welkom bij Logopediepraktijk Breda West

 INLOOPSPREEKUUR
eerstvolgende datum:
dinsdag 19 november 2019
19.00-19.30 uur


Wij houden inloopspreekuur. Hieraan zijn geen kosten verbonden en u hoeft geen afspraak te maken. u kunt hier terecht met al uw vragen over spraak/taalontwikkeling, stem/adem, slikken/mondgedrag, gehoor/auditieve ontwikkeling.
U kunt plaatsnemen in onze wachtkamer en wordt binnengeroepen op volgorde van binnenkomst. Het inloopspreekuur is vooral informatief bedoeld (indien het om uw kind gaat, kan uw kind nog niet meekomen).

LET OP: op bovenstaande datum en tijdstip houden ook onze DIËTIST, PRELOGOPEDIST, LOGOPEDIST, KINDERFYSIOTHERAPEUT en ORTHOPEDAGOOG van Kinderpraktijk Breda inloopspreekuur. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over slikken, flesvoeding, (baby)voeding, allergieën, het gewicht en het eetgedrag van uw kind, de fijn- en grofmotorische ontwikkeling van uw kind en de leerontwikkeling en het gedrag van uw kind.

Sinds 1986
Logopediepraktijk Breda West is sinds 1986 gevestigd in de Bredasche wijk “De Heuvel”.                                       
 

Medewerkers
Logopediepraktijk Breda West heeft meerdere medewerkers-logopedisten. Alle medewerkers zijn all-round logopedist. Daarnaast heeft iedere medewerker eigen affiniteit met deelgebieden van de logopedie en daarnaast eigen specialisaties.                         

Kwaliteitsregistraties
Alle medewerkers zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn aangesloten bij een Kwaliteitskring Logopedie in de regio.

Kennis en Kunde
Na- en bijscholing staat bij ons vast op het programma, want wij streven naar brede kennis en kunde om u van dienst te kunnen zijn en de best mogelijke logopedische zorg te kunnen verlenen.

Stagiaires
Wij zijn stage-opleidingsinstituut. Wij begeleiden stagiaires van de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Eindhoven of Hogeschool Utrecht tijdens hun praktijkleerperiode.

Openingstijden
Logopediepraktijk Breda West is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Afspraken
Wij werken alleen op afspraak. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 076-5227635 of per e-mail: info@logopediepraktijkbredawest.nl (klik op kopje contact).